🔸مطالعه تان را بیشتر کنید.

🔸مطالعه تان را بیشتر کنید.


🎗کتاب خواندن نه‌تنها دایره‌ی لغات شما را گسترده‌تر می‌کند و درک مطلب‌تان را بهبود می‌بخشد، بلکه شما را با سخنرانان بزرگ تاریخی و اسطوره‌ای آشنا می‌کند.

👌 برنامه‌ی منظمی‌ برای کتاب خواندن داشته باشید و توجه خود را به‌خصوص به مطالبی که شخصیت کتاب می‌گوید معطوف کنید.

 تقلید رفتارها و الگوهای صحبت این شخصیت‌ها به روان‌تر شدن گفتار شما کمک می‌کند.

/ 0 نظر / 176 بازدید